Våra tjänster – ett medvetet och hållbart val

Vi insåg tidigt att en traditionell affärsprocess som behandlas manuellt innehåller en mängd onödiga kostnader. Alla företag skulle därför införskaffa avancerade EDI-system för att sänka sina kostnader och effektivisera kommunikationskanalerna. För många företag gick det däremot tvärtom, kostnaderna gick i taket på grund av dyra EDI-system som ofta hade kommunikationsproblem. Egenutvecklade EDI-system lönade sig enbart för de största bolagen då de kunde vänta i flera år med att få utdelning på sina investeringar.  Detta är något som inte är möjligt för små och medelstora företag, som istället behöver nyskapande tjänster för att kunna effektivisera sina affärssystem med hjälp av EDI.

Vi på EDI Solutions har tänkt till lite extra för små och medelstora företag. Våra tjänster kräver inga investerings kostnader i dyra system eller konsultarvoden. Alla system ligger hos oss och vi ser till att de ständigt är uppdaterade och i drift. Vårt affärskoncept är baserat på tydliga prismodeller. Som kund hos oss betalar du endast för det du utnyttjar, utan kostsamma investeringar i varken hård- eller mjukvara.

Tanken är att såväl leverantörer som stora köpare själva skall kunna gå vidare med EDI mot sina egna leverantörer och t ex fraktare, tull eller annan part. Vi vill att våra kunder skall spilla så lite tid som möjligt med EDI. Därför tar vi hand om hela EDI-processen åt våra kunder.

EDI Solutions tillhandahåller kopplingar mot bilindustrin, dagligvaruhandeln, detaljhandeln och offentliga aktörer inom en rad olika affärssystem.

Av hänsyn till våra kunders integritet, så publicerar vi inte deras namn men för att ge en bild av bredden i våra lösningar, så kan du för respektive bransch se exempel på vilka relationer vi har med våra kunders kravställare avseende EDI och elektronisk affärskommunikation.

Laddar...