FAQ

Vad är EDI?
Electronic Data Interchange (EDI) är överföring av strukturerad affärsinformation enligt ett överenskommet format. Benämningen EDI refererar ofta, men inte alltid, till överföring mellan företag av information såsom lagersaldon, kataloginformation, order, orderbekräftelse, leveransaviseringar och fakturor.

EDI relaterar till applikationsintegration mellan Affärssystem då det sker mellan två affärspartners sätt att göra affärer, detta brukar de benämna integration av Affärsstruktur.

Var kan jag hitta information om eventuella driftstörningar hos EDI Solutions eller våra kravställare?
Vi försöker alltid få ut denna typ av information så fort det går, om det är ett stopp eller störning som förväntas pågå mer än 30 minuter. Se Driftinformation

Jag har fått en fråga från en potentiell kund i en upphandling om jag kan utväxla flera elektroniska dokument, alternativt skicka e-faktura, vad skall jag svara?
Det beror ofta på vilket affärssystem du har, om det handlar om en integrerad lösnig och därför är det alltid bäst om du tar telefon- eller mailkontakt med oss, så att vi dels vet vilket system du har (eller om du skall köra en weblösning) men också hur kravet ser ut från din kund. Det är alltid bra om du skickar formulär/specar m m som du fått från kravställaren till oss, så att vi kan se det exakta kravet.

Jag har fått krav från en kund att skicka Svefaktura och en annan som vill ha EDIFACT, går det att lösa?
Ja, det går alltid att fixa. Begränsningen sitter sällan i vilket format vi skall skicka till din kund, utan möjligen i att kundens krav övergår vad ditt affärssystem kan lämna ifrån sig men annars hanterar vi de flesta format på marknaden.

Jag har förlorat inloggningen till min web-lösning, vad gör jag?
Maila och be att få det! Av säkerhetsskäl vill vi inte lämna ut dessa uppgifter över telefon.

Min FTP-klient kan inte ansluta och hämta/lämna filer på er FTP-server, vad kan vara fel?
Kolla först din egen anslutning till Internet. Om det funkar att surfa eller ansluta till annan FTP så kontakta oss.

Laddar...